Windykacja za 0%
OBLIGO S.A., Łódź
01.08.2017 - ZAWSZE BAŁEŚ SIĘ KOSZTÓW WINDYKACJI? JUŻ DZIŚ ODZYSKASZ PIENIĄDZE A TWOJE KOSZTY WINDYKACJI WYNIOSĄ 0 % Wykorzystaj nowe regulacje prawne i przerzuć opłaty na dłużnika! Oferta Windykacja 0% oznacza: Zlecenie odzyskania długu Odzyskanie długu i wystawienie faktury za koszt windykacji Odzyskanie od dłużnika kosztów windykacji i zwrot odzyskanych kosztów
Służebność przesyły
FHU TARO, Pilica
03.05.2012 - Prowadzimy postępowania odszkodowawcze w zakresie służebności linii przesyłowych Wszystkim posiadaczom nieruchomości, na których znajdują się sieci energetyczne, gazociągi, ciągi wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, stacje transformatorowe, rozdzielnie, przepompownie, wieże triangulacyjne i inne urządzenia obniżające jakość, funkcjonalność i wartość działek budowlanych, należy się odszkodowanie za...
Zakup wierzytelności z niezapłaconych faktur
CFB, Warszawa
21.11.2011 - Jeśli ktoś wam nie zapłacił za wystawione faktury (mogą być przeterminowane), a są na ponad 75 tys zł możemy odkupić ten dług nawet do 90% nominalnej wartości faktury.