Szkolenia i służba BHP
Job Safety Ośrodek Szkoleniowy, Białystok
16.02.2013 - Pełnimy obowiązki służby BHP. Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP wszystkich grup zawodowych, w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Działamy na terenie całego kraju.