Regulamin

1. Operatorem strony Polski Rynek działającej pod adresem http://www.polskirynek.pl/ (zwanej dalej Stroną) jest firma PRB Artur Dobrzyński z siedzibą w Macierzyszu, ul. Wojska Polskiego 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 522-260-90-98 (zwana dalej Operatorem).

2. Operator udostępnia nieodpłatnie możliwość przeglądania oraz przeszukiwania ofert budowlanych pochodzących z wielu serwisów internetowych w jednym miejscu. Po wybraniu interesującej oferty osoba korzystająca ze strony (zwana dalej Użytkownikiem) przekierowywana jest na stronę publikująca ofertę.

3. Korzystanie ze Strony wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu - informacja o zmianie udostępniona zostanie na Stronie. Wszelkie zmiany regulaminu dotyczą wyłącznie działań dokonanych po jego wejściu w życie i akceptacji przez Użytkownika.

4. Operator nie odpowiada za rzetelność prezentowanych ofert, które pochodzą od partnerów. Operator nie jest pośrednikiem w przypadku zawierania jakichkolwiek umów na podstawie prezentowanych ofert. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania strony w celu dokonania konserwacji oraz awarii. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach, do których prowadzą odsyłacze przy ofertach.

5. Operator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników. Operator przetwarza dane o wizytach w celach statystycznych oraz archiwizuje je na potrzeby ewentualego dochodzenia w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

6. Operator umożliwia publikację ofert połączoną z dostępem do panelu partnera - odbywa się to na warunkach ustalanych indywidualnie na podstawie odrębnych umów.