Wyroby budowlane 2019
Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Warszawa
03.09.2019 - Terminy w Warszawie 26 września 2019 r 21 listopada 2019 r. WYROBY BUDOWLANE ? WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM; wybrane zagadnienia PROGRAM 1. Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych 1.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1.2. Pojęcia i definicje stosowane w ustawie o wyrobach...